Moravská 13
020 01 Púchov

Konateľka
Natalia Biela

Kontakt
+421 949769524

+421 948849386

e-mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

IČ DPH /DIČ
2120600592

HRA /IČO
51132486

Fakturačné údaje: VÚB IBAN : SK2402000000004098277451

Všeobecné obchodné
podmienky Spoločnosť: Info-arbeit central system sro neplatca DPH.
Prevádzkovateľ internetovej stránky: Info arbeitzentral system.info .
Spoločnosť ako prevádzkovateľ poskytuje tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a tretích osôb pri využívaní služieb prevádzkovateľa.
Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých účastníkov.
Úlohou prevádzkovateľa nie je sprostredkovať platené hľadanie zamestnania podľa zákona č. 5/2004 Zz o pracovných podmienkach v zmysle ďalších predpisov. Podmienky pre generála
Obchodné podmienky:
Zákazníkom je právnická alebo fyzická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa webovej stránky.
Príjemcom práce je osoba, ktorá využíva tieto služby na nájdenie vhodného zamestnania alebo obchodného partnera.

 • O zverejnenú pracovnú ponuku je možné sa uchádzať priamo v tejto ponuke alebo u obchodného partnera. Zamestnanec bol definovaný v zmysle iných zákonov / § 9 vyhlášky 16 zákona.
 • Zákazník si môže na stránke vytvoriť vlastného obchodného sprostredkovateľa, ktorý mu pomôže pri hľadaní vhodných pracovných ponúk v danom odbore. Vytvorený obchodný sprostredkovateľ sa automaticky ruší do 90 kalendárnych dní a zároveň prestáva zasielať pracovné ponuky.
 • Obchodný partner, ktorý zverejňuje svoju pracovnú ponuku na webe prevádzkovateľa, musí predložiť aj minimálnu mzdu, ktorá je odvodená zo zákona v krajine, ktorú má v ponuke.
 • Osoba predkladajúca pracovnú ponuku musí poskytnúť minimálne kritériá pracovnej ponuky, ktoré určuje prevádzkovateľ webovej stránky.
 • Prevádzkovateľ si dáva nasledovné podmienky: obsah stránky by nemal presiahnuť počet 200 znakov, inak nezodpovedá za chyby, ktoré z toho vyplynú. Dôvodom je, že ponuka môže byť zaslaná viacerým klientom.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejňovať ponuky, ktoré sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky a etickými normami / erotické inzeráty a práce, dodávatelia nebankových pôžičiek, podomový predaj a pod./.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzerátu v tom zmysle, či je pravdivý alebo nepravdivý.
 • Odstúpiť od zmluvy je možné, ak druhá strana zanedbá pravidlá VOP.
 • Reklamáciu môže zákazník zaslať najneskôr do 14 dní po zistení problému buď telefonicky alebo e-mailom:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
 • Záruka: Prevádzkovateľ stránky je povinný uverejniť inzerát v lehote, ktorá závisí od platného cenníka.
 • Ponuka musí obsahovať:
  Názov firmy
  E-mailovú adresu
  Typ ponuky
  Označenie pracovných zmien, prípadne práce vhodné pre študentov, živnostníkov

Práca pre telesne postihnutých alebo uzavreté dielne sa riadi zákonmi každého štátu.

Pracovné ponuky boli do 3 rokov na stránke právne preukázané. Na nariadenie ES 2016/679 o ochrane fyzických osôb pred spracúvaním osobných údajov a pred voľným pohybom týchto údajov sa už nevzťahuje opatrenie 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Zákon č.18/2015 Zz o ochrane osobných údajov Povolenie na súbor cookie nie je potrebné pre správne fungovanie webovej stránky, umožňuje však lepší komfort používania pri práci so súbormi. Súborové cookies je možné vymazať alebo zablokovať. V tomto prípade sa môže stať, že niektoré funkcie webovej lokality už nebude možné využívať. Informácie uložené v súbore cookie sa nepoužívajú na vašu osobnú identifikáciu, máte osobnú kontrolu nad štruktúrou vašich informácií. Súborové cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v texte. Platobné podmienky: zákazník zaplatí prevádzkovateľovi za ponúkané služby a následne je ponuka zverejnená a záleží na tom, ako dlho je ponuka zverejnená podľa platného cenníka.

Cenník:
Za zverejnenie  pracovnej ponuky na 90 kalendárnych dní je s poplatnené  2,50 EURO.

Platba je možná kreditnou kartou alebo bankovým prevodom. Platba švajčiarskymi frankami alebo eurom je akceptovaná.


Moravská 13
020 01 Púchov

Konateľka
Natalia Biela

Kontakt
+421 949769524

+421 948849386

e-mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

IČ DPH /DIČ
2120600592

HRA /IČO
51132486

Fakturačné údaje: VÚB IBAN : SK2402000000004098277451

Všeobecné obchodné
podmienky Spoločnosť: Info-arbeit central system sro neplatca DPH.
Prevádzkovateľ internetovej stránky: Info arbeitzentral system.info .
Spoločnosť ako prevádzkovateľ poskytuje tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a tretích osôb pri využívaní služieb prevádzkovateľa.
Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých účastníkov.
Úlohou prevádzkovateľa nie je sprostredkovať platené hľadanie zamestnania podľa zákona č. 5/2004 Zz o pracovných podmienkach v zmysle ďalších predpisov. Podmienky pre generála
Obchodné podmienky:
Zákazníkom je právnická alebo fyzická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa webovej stránky.
Príjemcom práce je osoba, ktorá využíva tieto služby na nájdenie vhodného zamestnania alebo obchodného partnera.

 • O zverejnenú pracovnú ponuku je možné sa uchádzať priamo v tejto ponuke alebo u obchodného partnera. Zamestnanec bol definovaný v zmysle iných zákonov / § 9 vyhlášky 16 zákona.
 • Zákazník si môže na stránke vytvoriť vlastného obchodného sprostredkovateľa, ktorý mu pomôže pri hľadaní vhodných pracovných ponúk v danom odbore. Vytvorený obchodný sprostredkovateľ sa automaticky ruší do 31 kalendárnych dní a zároveň prestáva zasielať pracovné ponuky.
 • Obchodný partner, ktorý zverejňuje svoju pracovnú ponuku na webe prevádzkovateľa, musí predložiť aj minimálnu mzdu, ktorá je odvodená zo zákona v krajine, ktorú má v ponuke.
 • Osoba predkladajúca pracovnú ponuku musí poskytnúť minimálne kritériá pracovnej ponuky, ktoré určuje prevádzkovateľ webovej stránky.
 • Prevádzkovateľ si dáva nasledovné podmienky: obsah stránky by nemal presiahnuť počet 200 znakov, inak nezodpovedá za chyby, ktoré z toho vyplynú. Dôvodom je, že ponuka môže byť zaslaná viacerým klientom.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejňovať ponuky, ktoré sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky a etickými normami / erotické inzeráty a práce, dodávatelia nebankových pôžičiek, potulní tkáči a pod./.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzerátu v tom zmysle, či je pravdivý alebo nepravdivý.
 • Odstúpiť od zmluvy je možné, ak druhá strana zanedbá pravidlá VOP.
 • Reklamáciu môže zákazník zaslať najneskôr do 14 dní po zistení problému buď telefonicky alebo e-mailom:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
 • Záruka: Prevádzkovateľ stránky je povinný uverejniť inzerát v lehote, ktorá závisí od platného cenníka.
 • Ponuka musí obsahovať:
  Názov firmy
  E-mailovú adresu
  Typ ponuky
  Označenie pracovných zmien, prípadne práce vhodné pre študentov, živnostníkov

Práca pre telesne postihnutých alebo uzavreté dielne sa riadi zákonmi každého štátu.

Pracovné ponuky boli do 3 rokov na stránke právne preukázané. Na nariadenie ES 2016/679 o ochrane fyzických osôb pred spracúvaním osobných údajov a pred voľným pohybom týchto údajov sa už nevzťahuje opatrenie 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Zákon č.18/2015 Zz o ochrane osobných údajov Povolenie na súbor cookie nie je potrebné pre správne fungovanie webovej stránky, umožňuje však lepší komfort používania pri práci so súbormi. Súborové cookies je možné vymazať alebo zablokovať. V tomto prípade sa môže stať, že niektoré funkcie webovej lokality už nebude možné využívať. Informácie uložené v súbore cookie sa nepoužívajú na vašu osobnú identifikáciu, máte osobnú kontrolu nad štruktúrou vašich informácií. Súborové cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v texte. Platobné podmienky: zákazník zaplatí prevádzkovateľovi za ponúkané služby a následne je ponuka zverejnená a záleží na tom, ako dlho je ponuka zverejnená podľa platného cenníka.

Cenník:  Za zverejnenie pracovnéj ponuky je spoplatnené 2,50 Eura na 90 dní .

Platba je možná kreditnou kartou alebo bankovým prevodom. Platba švajčiarskymi frankami alebo eurom je akceptovaná.

Stellenangebote auf der Karte

Arbeit zentral system
Arbeit zentral system 2019 - 2024